Sondaż pokazuje: większość Węgrów popiera eutanazję, zarówno bierną jak i czynną

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez instytut Median na zlecenie tygodnika HVG, społeczeństwo Węgier wykazuje znaczące poparcie dla eutanazji. Prawie 67% respondentów wyraziło swoje poparcie dla biernego zakończenia życia, gdzie pacjent odchodzi przez zaprzestanie interwencji medycznej podtrzymującej jego egzystencję. Co więcej, niemal połowa ankietowanych okazała się przychylna także aktywnej formie eutanazji, co oznacza zakończenie życia przez świadome działanie medyczne.

Sondaż ujawnił również różnice w poglądach na eutanazję ze względu na przekonania religijne. Tylko 33% osób identyfikujących się jako religijne poparło eutanazję, podczas gdy aż 84% niewierzących zostało zidentyfikowanych jako zwolenników tego rozwiązania. Ponadto, ponad połowa (54%) wyborców aktualnej koalicji rządzącej na Węgrzech wyraziła poparcie dla eutanazji, natomiast wskaźnik ten wzrasta do 78% wśród wyborców opozycji.

Badanie przeprowadzone przez Median było repliką badania z 2013 roku. Przez ostatnią dekadę odsetek osób popierających zarówno bierną, jak i czynną eutanazję wzrósł z 30 do 47 proc., podczas gdy liczba tych, którzy kategorycznie odrzucają tę praktykę, spadła z 38 do 21 proc.

Ostatnio temat eutanazji wzbudził duże zainteresowanie wśród Węgrów, szczególnie w kontekście sprawy Daniela Karsaia. Karsai to prawnik cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), chorobę prowadzącą do totalnego paraliżu i śmierci przez uduszenie, mimo zachowanych zdolności umysłowych. Ten sam rodzaj choroby dotknął znanego astrofizyka Stephena Hawkinga.

Obecnie Karsai jest w trakcie procesu sądowego, dążąc do legalizacji eutanazji. Sprawę skierował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie publiczna rozprawa ma się odbyć 28 listopada.

Sondaż został przeprowadzony na grupie reprezentatywnej 600 osób w dniach 17-18 listopada, za pomocą telefonicznych wywiadów.