Analiza nowych danych dotyczących bezrobocia w Polsce, prezentowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Początkowy raport przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zasugerował, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w Polsce w styczniu osiągnęła poziom 5,4 procent. To oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli grudnia 2023 roku. W tym samym czasie, pracodawcy zgłosili potrzebę obsadzenia 96,4 tysiąca wolnych miejsc pracy oraz różnych możliwości aktywizacji zawodowej.

Platforma X opublikowała w piątek dane szacunkowe MRPiPS dotyczące stopy bezrobocia zarejestrowanego. Wyniki potwierdziły wcześniejsze doniesienia – stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,4 proc., zwiększając się o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 2023 roku. Jednakże, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (styczeń 2023), stopa była niższa o 0,1 punktu procentowego.

Ministerstwo przekazało również informacje dotyczące ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu stycznia 2024 roku. Z danych wynika, że liczba ta była o 19,8 tysiąca mniejsza niż rok wcześniej.

W styczniu 2024 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tysiąca wolnych miejsc pracy oraz możliwości aktywizacji zawodowej – to aż o 28,4 tysiąca więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Co więcej, w porównaniu do stycznia 2023 roku, liczba ta wzrosła o 4,5 tysiąca.