Audyt marketingowy: ocena i optymalizacja marketingowych KPI.

Rynek jest ciągle zmieniającym się ekosystemem, dynamicznym, energicznym i aktywnym. Potrzeby konsumentów zmieniają się, a organizacje dostosowują się do nich lub wręcz je tworzą. Aby być na bieżąco z tymi trendami, stworzono Audyt Marketingowy.

Duża podaż i niewielki popyt — pole bitwy, na którym zwycięzcą zostaje ten, kto najlepiej rozegra swoje karty. Zarówno liderzy, jak i naśladowcy starają się czynić postępy, ponieważ ci, którzy nie korzystają z mediów cyfrowych, są niewidoczni dla konsumentów.

Chociaż może się to wydawać sprzeczne, jakość nie zawsze wygrywa tę bitwę, może mieć przewagę nad resztą, ale prawdziwym zwycięzcą będzie ten, który wydaje się być najlepszy w oczach swojego celu, a to wymaga planu, planu marketingowego.

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie branży bez marketingu, ale nie oznacza to, że jest on stosowany we właściwy sposób, niejednokrotnie firmy inwestują w strategie marketingowe i nie uzyskują oczekiwanych rezultatów.

Dlaczego tak się dzieje?

Lista powodów jest długa, ale jednym z najczęstszych jest niewłaściwe podejście do strategii, stworzenie kampanii wydaje się proste do momentu, gdy po kilku miesiącach analizujemy wyniki i widzimy, że zainwestowany kapitał się nie zwrócił.

Nie jest to jedyny powód, nawet prawidłowo rozpoczęta kampania może mieć niezadowalające wyniki, jest to spowodowane wieloma czynnikami zewnętrznymi, na które firmy nie mają wpływu, ponieważ mogą one wpływać na zachowanie rynku, a tym samym na podejście do kampanii.

Zwyczaje konsumentów zmieniają się w zależności od zmieniających się potrzeb, mody i trendy są rotacyjne, zmieniając wzorce sprzedaży, na które będą miały wpływ te prądy, podobnie nowości i nowe sposoby myślenia w społeczeństwie mogą zmienić sektor biznesowy.

Pojęcie audytu marketingowego

Konkurenci, zarówno nowi jak i starzy, są zewnętrznym zagrożeniem, które (jak wszystkie organizacje) stale bronią się i atakują, łatwo będzie im próbować przyćmić lub nawet sabotować naszą taktykę promocyjną. I tak właśnie narodził się Audyt Marketingowy.

Audyt Marketingowy, powiązany z Audytem Operacyjnym, jest narzędziem całościowej oceny skoncentrowanej na działalności marketingowej, zwykle przeprowadzanej w dwóch sesjach po 3-4 godziny każda, w której, w celu zidentyfikowania możliwości i problemów, ocenia się i kontroluje stopień zgodności z wdrożonym Planem Marketingowym, poszukując w przyszłości przydziału procedur i metod, które poprawią działanie strategii firmy.
W celu ilościowego określenia tych wyników stosuje się KPI (Key Performance Indicators). W ten sposób zarówno przedsiębiorstwa, jak i audytorzy, po uprzednim określeniu celów i działań, które należy podjąć, aby je osiągnąć, są w stanie zmierzyć wyniki kampanii i podjętych wysiłków. Celem KPI jest poprawa efektywności i produktywności strategii, a w tym celu należy ustalić te wskaźniki, które bezpośrednio wpływają na Twój biznes.

Na przykład w marketingu cyfrowym dobrymi celami byłyby: pozycjonowanie, widoczność, subskrypcja, sprzedaż i lojalność. Co w przełożeniu na korzyści dla firmy oznacza: bycie znalezionym, bycie znanym, zdobywanie subskrypcji, dokonywanie sprzedaży i osiąganie wysokiego procentu zwrotu. Wszystkie te dane będą odzwierciedlone w procentach i wykresach w odpowiedniej analityce.

Ze względu na wiele uwarunkowań, które pojawiają się zarówno w biznesie, jak i marketingu, konieczne było stworzenie bardziej specyficznej pomocy dostosowanej do różnych sytuacji, co pozwoliło nam precyzyjnie sprostać wyzwaniom, a tym samym zaoferować najlepsze wyniki. Rozróżniamy 6 rodzajów audytów marketingowych.

Rodzaje audytów marketingowych

  1. Audyt środowiskowy – audyt otoczenia opiera się na badaniu całego makrootoczenia badanej firmy, poszukując sił i trendów, na których można oprzeć przyszłe strategie. Obserwacja ta pozwala na stworzenie struktury popartej dokładnymi i właściwymi danymi, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
  2. Strategiczny audyt marketingowy – odpowiedzialny za analizę wyników i celów poprzednich strategii marketingowych, aby zobaczyć, jaka była odpowiedź uzyskana po ich zastosowaniu, biorąc pod uwagę środowisko i jego reakcję od momentu wdrożenia do końca promocji, jak również biorąc pod uwagę cały proces ewolucji.
  3. Audyt organizacji marketingowej – ocenia zdolność działu marketingu lub zespołu odpowiedzialnego za to zadanie do ustanowienia metod organizacyjnych i struktur działania, zgodnie z oczekiwanym otoczeniem.
  4. Audyt systemów marketingowych – ocenia jakość i operacyjność systemów gromadzenia informacji, planowania i kontroli stosowanych w przedsiębiorstwie, a także ocenia rozwój nowych produktów.
  5. Audyt produktywności marketingowej – audyt ten, bardziej skoncentrowany na ekonomii, ma za zadanie zbadanie różnych elementów wykorzystywanych w dziale marketingu w celu ustalenia ich skuteczności w odniesieniu do inwestycji w tym obszarze.
  6. Audyt funkcji marketingowej – audyt funkcji marketingowej przeprowadza dogłębną ocenę różnych kombinacji, które składają się na marketing: produkt, promocja, cena i dystrybucja.