Coaching stylu życia – jakie studia może uzupełnić ten kierunek?

Przyszłościowy, jednak wciąż kontrowersyjny – coaching stylu życia, jako kierunek studiów magisterskich nie bez powodu budzi spore emocje. Chociaż wielu nie wyraża na jego temat pochlebnych opinii, może uzupełniać tytuł licencjata z wielu dziedzin i wyróżniać absolwentów na rynku pracy niestandardowym wykształceniem. Przeczytaj i zobacz, kogo szczególnie powinien zainteresować. 

Coaching stylu życia – kierunek studiów, który stwarza nowe możliwości

Coaching stylu życia to kierunek studiów realizowany w trzech obszarach (prawidłowa dieta, aktywność fizyczna i równowaga emocjonalna) i umożliwiający holistyczną współpracę z przyszłym klientem. Mimo że w Polsce inwestycja w coaching wciąż jest nowością, absolwenci niektórych kierunków powinni inwestować w karierę jako coach. Widoczne na rynku pracy zmiany sugerują, że w niedalekiej przyszłości zdecydowana większość pracujących będzie zmuszona korzystać z profesjonalnego wsparcia w ramach kształcenia zawodowego. Będzie ono nieocenioną pomocą w przypadku konieczności dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności i zmiany profesji.

Coaching stylu życia – studia, które kształcą profesjonalistów

Studia na kierunku https://www.vistulahospitality.edu.pl/kierunki-studiow/studia-ii-stopnia/coaching-stylu-zycia kształcą odpowiednio wykwalifikowanych doradców dla osób i instytucji i przygotowują do prowadzenia w pełni zindywidualizowanego coachingu stylu życia. Szczególnie rekomendowane dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu psychologii, dietetyki rekreacji i wychowania fizycznego, zapewniają znakomite przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie. W trakcie trwania studiów są bowiem realizowane nowatorskie formy i metody pracy, w tym m.in. treningowe sesje coachingowe, studia przypadków, inscenizacje i dialogi, przygotowywanie scenariuszy komunikacji, a także – warsztaty i praktyki zawodowe. 

Coaching stylu życia – pierwszy krok do sukcesu zawodowego 

Eksperci przekonują, że ukończenie studiów na kierunku coaching stylu życia stanowią pierwszy krok do zawodowego sukcesu – umożliwiają bowiem prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w instytucjach, które zajmują się profilaktyką zdrowia i promocją zdrowego stylu życia, m.in. klinikach wellness, centrach dietetycznych i ośrodkach doradztwa personalnego.