Czy rząd planuje zmiany w waloryzacji emerytur? Szacowane podwyżki dla seniorów na 2024 rok

Szereg przepisów dotyczących zasad waloryzacji emerytur i rent może ulec zmianie w przyszłym roku. Jest to wynikiem planowanych działań rządu, które mogą przynieść emerytom i rencistom wzrost świadczeń finansowych. W przypadku emerytur, przewiduje się nawet kilkanaście procent podwyżki, co w skali roku może dać dodatkowe 4200 zł na koncie emeryta. Co jeszcze się zmieni? Kto najbardziej skorzysta na proponowanych zmianach? Szczegóły poniżej.

Planowane są istotne modyfikacje w systemie emerytalnym. Wygląda na to, że rząd zamierza zastosować wskaźnik inflacji jako główny czynnik decydujący o podwyżkach rent i emerytur. Informacje na ten temat pochodzą z najświeższych zapowiedzi rządu zawartych w projekcie rozporządzenia rady ministrów. Takie działanie oznaczałoby, że wzrost świadczeń emerytalnych w 2024 roku będzie równy inflacji.

Co do prognozowanej inflacji na przyszły rok, najnowsze szacunki sugerują wartość wskaźnika na poziomie 12,3%. Dokument dołączony do planowanego rozporządzenia zawiera informacje, że „całkowity koszt waloryzacji w 2024 roku przy ww. prognozowanym wskaźniku będzie wynosił około 43,6 miliardów złotych”. Kwota ta obejmuje także skutki finansowe podwyższenia wysokości dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, tzw. trzynastej i czternastej emerytury