Decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych – brak zmian

Narodowy Bank Polski podał do wiadomości publicznej, że na zakończonym w czwartek zebraniu, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Co więcej, niewzruszona pozostała główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, której wartość utrzymuje się na poziomie 5,75 proc.

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. miało miejsce zebranie członków Rady Polityki Pieniężnej, na którym podjęto decyzję o niezmienności stóp procentowych NBP. Informację tę potwierdził bank centralny w swoim komunikacie wydanym w czwartek.

W wyniku tej decyzji stopa referencyjna, będąca główną stopą NBP, nadal wynosi 5,75 proc. Stopa lombardowa utrzymuje się na poziomie 6,25 proc., zaś stopa depozytowa nie uległa zmianie i wynosi 5,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to natomiast 5,8 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa – 5,85 proc.

Ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych w październiku 2023 r. – o 25 punktów bazowych, co ustaliło ich obecny poziom.