Elektrokardiografia wysiłkowa – jakie są przeciwwskazania i jak należy się do niej przygotować?

Badanie elektrokardiograficzne podczas wysiłku, często określane przez pacjentów mianem „próby wysiłkowej”, jest procedurą mającą na celu ocenę wydolności układu krążenia. Zwykle przeprowadzane jest na bieżni, kiedy serce pracuje intensywniej. Wśród przeciwwskazań do tego typu badania można wymienić m.in. niedawny zawał serca, tętniaka aorty czy zator tętnicy płucnej. Przygotowanie do EKG wysiłkowego obejmuje restrukturyzację diety poprzez unikanie posiłków oraz powstrzymanie się od palenia papierosów.

Elektrokardiografia (EKG) to metoda diagnostyczna, która polega na pomiarze czynności elektrycznej serca i ilustracji jej przebiegu za pomocą szeregów wykresów. Praca serca jest analogiczna do pracy pompy – kurcząc się i rozkurczając, umożliwia odpowiedni przepływ krwi przez naczynia krwionośne całego ciała. Aby przepływ ten był prawidłowy, działanie serca musi być regularne i odbywać się we właściwym tempie. Zapewnia to odpowiednia grupa komórek należących do tzw. układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca. W normalnych warunkach, „górna” część tego układu, znajdująca się w prawym przedsionku serca (tzw. węzeł zatokowy), generuje impulsy elektryczne o tempie i rytmie optymalnym dla układu krążenia.

Dalsze części układu bodźcotwórczo-przewodzącego zapewniają przekazanie tych impulsów w formie fali elektrycznej, która w charakterystyczny sposób obejmuje całe serce i stymuluje komórki mięśnia sercowego do skurczu. Umieszczenie na skórze elektrod EKG w pobliżu serca oraz na kończynach pozwala na zarejestrowanie tej fali i przedstawienie jej na wykresie, gdzie widoczne są tzw. załamki odpowiadające przepływowi prądu przez kolejne sekcje serca.

Podczas rutynowych badań EKG, zbierane są sygnały z 12 tzw. odprowadzeń, co daje równo 12 wykresów na raporcie z badania. Wiele schorzeń serca (ale także ogólnoustrojowych, które sekundarnie prowadzą do zakłócenia pracy serca) charakteryzuje się specyficznymi nieprawidłowościami w zapisie EKG w jednym, kilku lub we wszystkich odprowadzeniach. Dlatego to badanie jest kluczowe w diagnostyce chorób serca.