Jakie muszą być nasze miesięczne zarobki, aby po zakończeniu kariery zawodowej otrzymać emeryturę na poziomie 3000 zł? Szczegółowe obliczenia

Troska o naszą przyszłą emeryturę towarzyszy nam przez większość naszej kariery zawodowej. Jeśli chcemy, aby była ona jak najbardziej satysfakcjonująca, potrzebne są odpowiednio wysokie dochody oraz długotrwały okres pracy. Przeciętna wartość emerytury w Polsce wynosi około 3000 złotych. A jakie muszą być więc nasze zarobki, abyśmy mogli liczyć na taką sumę?

Proces obliczania wysokości emerytury w naszym kraju jest skomplikowany i zależy od wielu czynników, które muszą zostać uwzględnione podczas jego przeprowadzania. Wśród nich kluczowe znaczenie mają składki odprowadzane na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, środki zgromadzone na subkoncie Otwartego Funduszu Emerytalnego czy kapitał początkowy zgromadzony przed rokiem 1999. Po zsumowaniu tych kwot, są one dzielone przez przewidywaną średnią długość życia, której aktualny wskaźnik co roku publikuje Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 roku średnia emerytura w Polsce wyniosła 2970,64 złotych. Jeżeli jednak uwzględnimy tutaj tzw. trzynastki i czternastki, to jej wartość wzrasta do 3152,92 złotych.

Jeżeli natomiast chcemy otrzymać minimalną emeryturę, musimy spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Drugim jest odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Na dzień dzisiejszy minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, co po odliczeniu podatku daje nam 1445 złotych netto.

A jakie muszą być nasze zarobki, abyśmy mogli liczyć na emeryturę w wysokości 3000 złotych brutto? Przez cały okres naszej kariery zawodowej powinniśmy zarabiać co miesiąc około 6300 złotych brutto.