Likwidacja publicznych stacji radiowych i telewizyjnych – opinia Polaków na ten temat jest jednoznaczna. Wyniki sondażu dla DGP i RMF FM

Według badań przeprowadzanych przez firmę United Surveys dla DGP oraz RMF FM, większość respondentów nie popiera pomysłu likwidowania Telewizji Polskiej (TVP) i Polskiego Radia. Z danych wynika, że aż 56% badanych sprzeciwia się tej koncepcji. Co więcej, wśród respondentów dominuje przeciwna opinia – ponad jedna trzecia jest przeciwna temu pomysłowi, podczas gdy tylko co dziesiąty badany nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Interesująco prezentuje się kwestia podziału opinii według preferencji politycznych. Problem likwidacji mediów publicznych wywołuje silne podziały społeczne, co doskonale ilustrują szczegółowe wyniki naszego sondażu uwzględniające preferencje polityczne uczestników. Ogromna większość – 96% elektoratu partii Prawo i Sprawiedliwość – opowiada się przeciwko tej idei. Natomiast wśród sympatyków niedawnej opozycji, która niedługo będzie sprawować władzę, tylko 29% podziela tę opinię, a aż 62% chciałoby zobaczyć TVP i Polskie Radio poza rynkiem medialnym.

Podobny odsetek respondentów mieszkających na obszarach wiejskich (58%), w miejscowościach liczących do 50 tysięcy mieszkańców (59%) oraz w dużych miastach z populacją powyżej 250 tysięcy osób (58%) jest przeciwnych likwidacji mediów publicznych. W mieście średniej wielkości, z populacją od 50 do 250 tysięcy mieszkańców, zaś odsetek ten wynosi tylko 44%.

Obozowi opozycyjnemu nie jest obca koncepcja reformy mediów publicznych, które w ostatnich latach były aktywnymi sojusznikami rządu. Mając na uwadze, że są one hojnie finansowane ze środków publicznych, powinny one być bastionem rzetelności i obiektywizmu.