Nowe informacje o stanie inflacji od Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny (GUS) donosi, że inflacja konsumencka osiągnęła poziom 2,8 procent w lutym 2024 roku, co stanowi dane roczne. W porównaniu do stycznia, ceny towarów oraz usług wzrosły o 0,3 procent.

Dodatkowo, GUS dokonał aktualizacji danych dotyczących stycznia – według nowych wyliczeń, inflacja na przestrzeni roku wyniosła 3,7 procent (w stosunku do wcześniejszych danych 3,9 procent przed wprowadzeniem zmian do koszyka inflacyjnego). Zmiana cen na przestrzeni miesiąca wyniosła +0,4 procent (tak jak przed aktualizacją koszyka inflacyjnego).

W lutym 2024 roku, w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, ceny dóbr konsumpcyjnych i usług wzrosły o 2,8 procent. Z tego wynika, że ceny usług podskoczyły o 7 procent, a towarów o 1,4 procent. W stosunku do stycznia ceny towarów i usług urosły o 0,3 procent (z tym że usług o 1 procent, a towarów o 0,1), jak zauważa się w komunikacie.

W lutym, w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku, wzrost cen żywności (o 2,1 procent), restauracji i hoteli (o 8,9 procent), mieszkania (o 1,6 procent) oraz napojów alkoholowych i tytoniu (o 6,7 procent) przyczynił się do podniesienia wskaźnika o odpowiednio 0,54 punktu procentowego, 0,49 punktu procentowego, 0,41 punktu procentowego i 0,37 punktu procentowego. Z drugiej strony, spadek cen transportu (o 4 procent) zniżył wskaźnik o 0,39 punktu procentowego.

W lutym bieżącego roku, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miał wzrost cen w sektorze transportu (o 2,1 procent), rekreacji i kultury (o 1,8 procent) oraz restauracji i hoteli (o 0,8 proc.), co zwiększyło wskaźnik odpowiednio o 0,19 pkt proc., 0,12 pkt proc. i o 0,04 pkt proc. Niższe ceny w kategorii żywności (o 0,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt proc. i 0,05 pkt proc., jak wynika z dalszych ustaleń.