Polscy naukowcy otrzymali 25 mln zł na przyspieszenie diagnozowania endometriozy

Agencja Badań Medycznych przyznaje dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł polskiemu instytutowi. Celem jest stworzenie metody umożliwiającej szybkie i minimalnie inwazyjne wykrywanie endometriozy, powszechnej choroby ginekologicznej.

Nad wypracowaniem skutecznej metody diagnostyki endometriozy pracować będzie Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy. Finansowanie na ten cel w wysokości 25 mln zł zostało przyznane przez Agencję Badań Medycznych. W ramach tego projektu, naukowcy będą współpracować z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone badanie mające na celu ocenę kliniczną badań obrazowych, takich jak USG czy MRI. Badania te będą łączone z dostępnymi na rynku badaniami molekularnymi, które zostaną wykonane na grupie kobiet podejrzewanych o endometriozę.

Na podstawie wyników tych badań naukowcy opracują algorytm pozwalający na wczesne wykrywanie endometriozy u kobiet wykazujących objawy kliniczne tej choroby. Dzięki takiemu podejściu, pacjentki będą mogły podjąć świadome decyzje dotyczące macierzyństwa, takie jak moment poczęcia dziecka czy konieczność zabezpieczenia płodności. Wczesna diagnoza endometriozy pozwoli również na szybkie rozpoczęcie leczenia – farmakologicznego bądź operacyjnego.

Ostatni cel projektu obejmuje zgłębienie nowych aspektów patofizjologii endometriozy o podłożu immunologicznym oraz genetycznym – informuje strona internetowa Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.