Sąd Najwyższy podkreśla: Mobbing może dotyczyć także osób o wysokiej wrażliwości emocjonalnej

Zdecydowanie pracownika na nadwrażliwość nie wyklucza faktu, że mógł on być narażony na mobbing. Kluczowe jest stwierdzenie, czy dane działania mogą być obiektywnie uznane za nadużywanie pozycji. Takie stanowisko zajmuje Sąd Najwyższy, jak ukazuje jeden z najbardziej istotnych wyroków wydanych w 2023 roku.

Kancelaria Raczkowski odważyła się na ocenę i analizę tego ważnego wyroku Sądu Najwyższego. W ramach XV edycji organizowanej przez tę kancelarię Konferencji „10 orzeczeń”, która miała miejsce 8 lutego, zaprezentowano zestawienie dziesięciu najistotniejszych orzeczeń z zakresu prawa People & Culture z 2023 roku. Oto najciekawsze spośród nich.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 4 lipca 2023 r. (sygn. III PSKP 11/22), odszkodowanie w wysokości 10 tys. zł to zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę cierpienia ofiary mobbingu. Sąd stwierdził, że przepisy kodeksu pracy mają zastosowanie właśnie do osób, które nie potrafiły efektywnie bronić się przed nękaniem w miejscu pracy. Sąd podkreślił, że osoba odporna na szykany nie jest ofiarą mobbingu, choć może być jego celem. Wskazał również, że również osoby o wysokiej wrażliwości emocjonalnej mają prawo do zgłaszania roszczeń związanych z mobbingiem. Sąd wyjaśnił też, czym jest mobbing – to między innymi obmawianie, izolowanie, obraźliwe uwagi, szykany, intrygi, sadyzm oraz narzucanie niewykonalnych zadań.

Ważnym aspektem wyroku było stwierdzenie, że 10 tys. zł zadośćuczynienia za mobbing trwający pół roku i prowadzący do zaburzeń zdrowotnych, to kwota zdecydowanie niedostateczna. Łukasz Kuczkowski, radca prawny i partner zarządzający Kancelarią Raczkowski, podkreślił, że odszkodowanie musi być satysfakcjonujące dla pracownika.

Ciekawy jest także wyrok SN z 20 kwietnia 2023 r. (sygn. I PUNPP 1/22). Zgodnie z nim, zmiany warunków płacowych mogą być wprowadzane nie tylko w regulaminie wynagradzania, ale również w zarządzeniu pracodawcy. Jak tłumaczyli eksperci kancelarii Raczkowski, takie zarządzenia stają się częścią umowy o pracę po ich akceptacji przez pracownika, nawet jeśli jest to akceptacja domniemana.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na wyrok SN z 23 maja 2023 r. (sygn. II PSKP 42/22), który uznaje za dyskryminujące z powodu macierzyństwa nieprzywrócenie pracownicy po urlopie macierzyńskim na dotychczasowe stanowisko pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, po urlopach związanych z rodzicielstwem pracownica powinna wrócić na swoje poprzednie stanowisko, chyba że obiektywnie nie jest to możliwe – na przykład gdy stanowisko to zostało zlikwidowane. Pracodawca ma obowiązek usunąć wszelkie przeszkody uniemożliwiające powrót pracownicy na jej dotychczasowe stanowisko.