Wprowadzanie unijnego rozporządzenia dotyczącego usług cyfrowych – Akt o Usługach Cyfrowych (AUC)

Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem, które wejdzie w życie 17 lutego, platformy hostingowe i internetowe będą musiały wyposażyć się w łatwe do obsługi metody zgłaszania treści nielegalnych. Chodzi tutaj o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 roku, odnoszące się do jednolitego rynku usług cyfrowych i modyfikacji dyrektywy 2000/31/WE (Dz. Urz. UE z 2022 r. L. 217, s. 1). Tę regulację często określa się jako Akt o Usługach Cyfrowych, czyli AUC (ang. Digital Services Act).

AUC ma na celu przede wszystkim stworzenie bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników poprzez ochronę podstawowych praw w internecie. Ogólnie rzecz biorąc, główne problemy, które AUC ma na celu uregulować, to: nielegalne i szkodliwe treści, sprzedaż fałszywych produktów, dezinformacja oraz reklama online.

Wprowadzenie AUC ma również na celu dostosowanie już istniejących ram prawnych, w szczególności zapisów zawartych w dyrektywie o handlu elektronicznym (dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 roku), które regulują działalność pośredników internetowych. Zmienność technologii i modeli biznesowych na rynku internetowym wymaga bowiem ciągłego dostosowywania przepisów do bieżącej sytuacji.