Wszystko, co musisz wiedzieć o zapaleniu krtani u dzieci: przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Zapalenie krtani u dzieci ma inne następstwa niż u dorosłych, wynikające z różnic w budowie anatomicznej. U młodszych pacjentów krtań znajduje się wyżej, jest mniejsza i pod jej błoną śluzową zlokalizowana jest luźna tkanka łączna. Ta ostatnia może łatwo puchnąć, co wpływa na utrudnienia w oddychaniu. Więcej niż jedno schorzenie określane jest jako zapalenie krtani, np. ostre zapalenie nagłośni, podgłośniowe zapalenie krtani czy ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli.

Zapalenie krtani u dzieci to stan patologiczny, w którym śluzówka wyściełająca krtań ulega procesowi zapalnemu. Z powodu specyficznej struktury anatomicznej krtani u dzieci oraz tendencji do skurczów i obrzęku tkanki łącznej znajdującej się pod śluzówką, przebieg choroby jest odmienny od tego u dorosłych. U dzieci krtań znajduje się wyżej, jest mniejsza i zawiera dużo luźnej tkanki łącznej pod błoną śluzową, która jest skłonna do obrzęku. Obrzęk ten może powodować trudności w oddychaniu. Przebieg kliniczny zapalenia krtani u dzieci jest zróżnicowany.

Ostre zapalenie nagłośni to jedna z form zapalenia krtani u dzieci. Nagłośnia – nieparzysta fałda zasłaniająca wejście do krtani – i otaczające ją fałdy błony śluzowej są głównymi strukturami dotkniętymi przez to schorzenie. Dochodzi do intensywnego przekrwienia i obrzęku tych struktur, co utrudnia oddychanie. Ostre nagłośniowe zapalenie krtani często dotyka dzieci w wieku od 2 do 7 lat, najwięcej przypadków występuje między 3 a 4 rokiem życia. Ten stan rozwija się bardzo gwałtownie, w ciągu kilku godzin, prowadząc do duszności i zaburzeń oddychania. Bakteria Haemophilus influenzae typu b jest przyczyną infekcji w 90% przypadków.

Objawy ostrego zapalenia nagłośni u dzieci obejmują silny ból gardła, który szybko się nasila (co utrudnia połykanie i prowadzi do krztuszenia), nadmiar śliny (ze względu na trudności w połykaniu), charakterystyczny „barani głos”, nasilającą się duszność o charakterze wdechowym, mokry stridor wdechowy (powodowany przez przechodzenie powietrza przez zwężony przedsionek krtani), możliwy mokry kaszel, gorączka spowodowana bakteriemią (obecnością bakterii we krwi) i objawy wstrząsu endotoksycznego. Dzieci z diagnozowanym ostrym zapaleniem nagłośni muszą zostać natychmiast hospitalizowane. Należy bezzwłocznie przeprowadzić intubację w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych i rozpocząć dożylną terapię antybiotykami, z preferowanymi lekami z grupy cefalosporyn III generacji.