Zawieszenie programu "Laptop dla ucznia" – podejrzenia o korupcję i naruszenie przepisów

Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował o zawieszeniu realizacji programu edukacyjnego o nazwie „Laptop dla ucznia”. Zarządzany przez obecnie rządzącego, ten wprowadzający technologię do sal lekcyjnych projekt zostaje tymczasowo wstrzymany. Analizy przeprowadzone we współpracy z ministerstwem edukacji wykazały różnego rodzaju nieprawidłowości związane z realizacją tego przedsięwzięcia, jak to zdawał się sugerować Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej programu „Laptop dla ucznia”, wicepremier Gawkowski uzasadniał swoją decyzję, wyjaśniając, że działania podejmowane przez poprzednią ekipę rządzącą mogą budzić poważne wątpliwości. Gawkowski stawiał tezę, że implementacja programu mogła być nacechowana skandalami.

„Jesteśmy teraz w krytycznym momencie. Wygląda na to, że podczas postępowania przetargowego mogło dojść do złamania prawa karnego. Nie wykluczamy możliwych aktów korupcji. W związku z tym zamierzamy zawiadomić prokuraturę o potencjalnych działaniach niezgodnych z prawem, które miały miejsce podczas organizacji przetargu” – podkreślał wiceminister.

Zgodnie z deklaracją Gawkowskiego, wszystkie informacje dotyczące tej sprawy będą ujawniane. Wyraźnie odrzucił on narrację mówiącą o dobrze przygotowanym i finansowo zabezpieczonym programie. Mimo identyfikacji licznych błędów i oceny, że program nie może być kontynuowany w obecnej formie, Gawkowski wyraził chęć poszukiwania nowych rozwiązań. Podkreślił, że rozmowy na temat nowego programu „Cyfrowy uczeń” są już prowadzone. Minister finansów jest również zdania, że tego typu inicjatywy są istotne, ale muszą być realizowane zgodnie z prawem i w sposób przemyślany – przekazał Gawkowski.