Harmonogram i wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2024: Co muszą wiedzieć uczniowie?

Aktualnie trwają intensywne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w 2024 roku. Uczniowie klas 8 są już zapoznani z harmonogramem egzaminów, zarówno w terminach podstawowych, jak i dodatkowych. Warto jednak przypomnieć sobie o kilku kluczowych aspektach tego wydarzenia, takich jak podstawowe wymagania dla przystępujących do testu uczniów oraz możliwość posiadania różnych akcesoriów i pomocy na egzaminie.

Egzamin ósmoklasisty jest dla uczniów kończących edukację na poziomie szkoły podstawowej nie tylko sprawdzianem zdobytej wiedzy, lecz również niezbędnym etapem na drodze do dalszej nauki w odpowiednich szkołach średnich. Warto podkreślić, że nawet niewysoki wynik testu jest uznawany za zaliczony, co pokazuje, że kluczowe jest podejście do samego procesu egzaminacji. Chociaż uczestnictwo w testach próbnych nie jest obowiązkowe, przynosi szereg korzyści – pomaga bowiem m.in. wykryć i uzupełnić potencjalne luki w wiedzy. Szkoły organizują takie testy na własną rękę. W przyszłorocznej edycji egzaminu planowane jest odstąpienie od tzw. czwartego przedmiotu do wyboru, którym mogła być biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Standardowy czas przeznaczony na uzupełnienie arkusza egzaminacyjnego różni się w zależności od przedmiotu – dla egzaminu z języka polskiego uczniów przewidziano 120 minut, dla matematyki – 100 minut, a dla języka nowożytnego wybranego spośród takich języków jak angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski – 90 minut. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla osób ze spektrum autyzmu oraz dla słabosłyszących i niewidomych: do 180 minut dla języka polskiego, do 150 minut dla matematyki oraz do 135 minut dla języka nowożytnego.