Skandaliczne działania katechety na zajęciach religijnych wywołują gniew rodziców

W wyniku podejmowania działań zastraszających uczniów, związanych z ich udziałem w Halloween, katecheta z jednej ze szkół w Gorlicach stał się celem protestu ze strony rodziców. Ci zdecydowali się na zgłoszenie zażalenia, domagając się przeniesienia nauczyciela. Władze gminy potwierdziły otrzymanie skargi, przeprowadzenie dochodzenia i wdrożenie restrykcji nałożonych na duchownego za jego nieodpowiednie postępowanie.

Informacje o niezadowoleniu rodziców z Gorlic rozeszły się po mediach pod koniec minionego tygodnia. Skargę od rodziców potwierdził zastępca burmistrza Gorlic, Łukasz Bałajewicz. Rodzice wyrażali swoje zastrzeżenia zarówno do metodyki prowadzenia zajęć, jak i do negatywnego postępowania księdza:

„Ksiądz obrażał dzieci, zastraszał je perspektywą wiecznego potępienia, używał przekleństw podczas katechezy, a lekcje nie były odpowiednio prowadzone. Ostatni zarzut odnosił się do sytuacji, gdy to uczniowie prowadzili katechezę podczas drzemki księdza, który spał z tyłu klasy” – wyjaśniał Łukasz Bałajewicz.

Zarzuty wobec katechety dotyczyły również jego postawy wobec uczniów podczas omawiania tematu Halloween. Jak donosi portal, ksiądz miał terroryzować dzieci groźbami konsekwencji związanych z udziałem w słodkim święcie. W szczególności, miał mówić o „groźbach poronienia w przyszłości” skierowanych do uczennic.