Marketing i zarządzanie: czym są i jakie są między nimi różnice?

Marketing i zarządzanie to pojęcia, które wiele osób słyszało w pewnym momencie swojego życia. Wykorzystywane są w działalności handlowej i biznesowej, podczas nauki różnych zawodów związanych z komunikacją z ludźmi, biznesem i finansami.

Jeśli ktoś nie jest w żaden sposób związany z tymi zawodami, trudno mu będzie znaleźć odpowiedź na pytanie, czym są te pojęcia i czym się różnią. Aby uzupełnić luki w wiedzy, należy najpierw zdefiniować każdą z nich, a następnie porównać je według podstawowych kryteriów.

Wydajność firmy jest mierzona na podstawie różnych kryteriów. Do najistotniejszych z nich należą marketing i zarządzanie. Rozróżnienie między nimi jest niezbędne do prowadzenia skutecznego biznesu i budowania zyskownych schematów biznesowych.

Promocja produkowanych usług lub towarów jest ważnym, ale nie jedynym elementem rentownego funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa. Marketing i zarządzanie są również wykorzystywane w organizacji różnych systemów społecznych. Nie są one dochodowe, ale wymagają właściwego i odpowiedniego zarządzania. W tym względzie ważne jest, aby znać szczegółową definicję każdego z omawianych terminów.

Marketing to proces, dzięki któremu wyprodukowane dobra są materializowane (sprzedawane). Trafiają one od przedsiębiorcy do konsumenta po przejściu przez szereg etapów. Obejmują one analizę rynku, jak również podaży i popytu, preferencji nabywców, badanie aktualnej sytuacji makroekonomicznej, zarówno w regionie, jak i na całym terytorium. Na podstawie tych informacji, producent zaczyna rozwijać towar. Właściwości produktów końcowych muszą być zbieżne z wynikami badań. Skuteczność działań marketingowych oceniana jest na podstawie procentu sprzedanych produktów w stosunku do wyprodukowanych przez firmę, a także na podstawie rentowności biznesu.
Zarządzanie jest procesem obejmującym projektowanie i wdrażanie zestawu systemów społeczno-gospodarczych oraz późniejsze administrowanie nimi.

Zestaw podejść do dobrego zarządzania umożliwia przedsiębiorstwu nie tylko funkcjonowanie, ale także rozwój i doskonalenie. Ważne jest, aby w tym procesie zrozumieć, że nie wszystkie systemy, w których wdrażana i stosowana jest koncepcja zarządzania, wykorzystują dodatkowo marketing. Zarządzanie jest również wykorzystywane przez organizacje non-profit. W tym przypadku prowadzone są działania mające na celu promocję usług i przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów.

Różnice między marketingiem a zarządzaniem

Kierownictwo określa cele firmy lub przedsiębiorstwa. Ma to bezpośredni związek z długoterminowym pozycjonowaniem firmy. Zastosowane schematy i rozwiązania marketingowe tworzą optymalne warunki dla procesu wdrożenia. Po sfinalizowaniu umowy lub kontraktu opracowane techniki można odrzucić, w nowym środowisku mogą być potrzebne inne rozwiązania.

Zarządzanie jest krajowe pod względem metod zarządzania. W każdym kraju wybiera się najlepsze metody w zależności od tradycji kulturowych, mentalności, przyzwyczajeń i preferencji ludności. W przypadku marketingu można zastosować każdy obowiązujący schemat promocji, ponieważ wszystkie są uniwersalne. Jedyną rzeczą, która się różni, są systemy promocji sprzedaży. Wszyscy specjaliści w tej dziedzinie wiedzą, jakie są ograniczenia, co można zrobić, aby przyspieszyć wdrożenie, a czego lepiej nie kontrolować.

Należy zauważyć, że wybrane podejścia do zarządzania są trudne do odtworzenia. Często wymagają od menedżerów podejmowania trudnych decyzji. Plany marketingowe powinny być tak skonstruowane, aby w każdej chwili można je było przenieść na inne rynki bez straty dla firmy. Tworzenie nowych punktów sprzedaży, adaptacja do nowych środowisk – wszystko to musi być uwzględnione w planach marketingowych. Kierownictwo ma więcej inercji. Wynika to z faktu, że przywrócenie poprzedniego rytmu operacyjnego zajmuje firmie więcej czasu.

Jednym z kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu warunków jest wielkość. W 90% przypadków marketing jest częścią zarządzania. Służy do głównego etapu sprzedaży wytworzonych dóbr i usług. Jest to wskaźnik jakości zarządzania firmą. Zarządzanie jest zakorzenione w kulturze i tradycji danego terytorium, podczas gdy marketing ma charakter międzynarodowy.

Elastyczność jest również nieodłącznym elementem tych koncepcji. W przypadku marketingu, tworzone plany natychmiast reagują na zmiany rynkowe. Kierownictwo również reaguje na sytuację, ale z lekkim opóźnieniem. Ocena wyników jest głównym kryterium sukcesu w zarządzaniu. W przypadku zarządzania powinno się to odbywać w kilku etapach. Marketing przynosi efekty niemal natychmiast.