Pierwsza pomoc – i Ty możesz uratować komuś życie!

Coraz częściej i coraz większy nacisk kładzie się na edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy, również wśród najmłodszych. Już w przedszkolu organizowane są spotkania z funkcjonariuszami różnych służb, w tym z ratownikami medycznymi. Ci dzięki specjalistycznej wiedzy i swojemu doświadczeniu przeprowadzają zajęcia dopasowane do wieku uczestników. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle ważna. Jest to istotne przede wszystkim z racji tego, że odpowiednio wcześnie rozpoczęte czynności ratunkowe mogą zwiększyć szanse na przeżycie mocno poszkodowanych osób wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.

Pierwsza pomoc, czyli…?

Pierwsza pomoc najczęściej rozumiana jest jako zespół czynności, które podejmowane są w celu uratowania osoby, która znalazła się w nagłym zagrożeniu życia lub zdrowia. Czynności te wykonuje osoba, która jako pierwsza znalazła się na miejscu zdarzenia. Do pierwszej pomocy zalicza się też wszystkie czynności ratunkowe, do których niezbędne okazuje się wykorzystanie wyrobów medycznych oraz produktów o właściwościach leczniczych. Proces udzielania pierwszej pomocy dzieli się na kilka zasadniczych etapów:

  1. Etap pierwszy czyli pierwsza pomoc przedlekarska lub pierwsza pomoc lekarska.
  2. Etap drugi to pomoc pomedyczna, najczęściej specjalistyczna udzielana na specjalnym oddziale szpitalnym.
  3. Pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zaliczana do pierwszej pomocy lekarskiej.

Praktyczne wskazówki na temat pierwszej pomocy

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu pierwszej pomocy osobie potrzebującej musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Za nieudzielenie pomocy przedmedycznej, w sytuacji, kiedy nie wystąpiło bezpośrednie zagrożenie zdrowia ani życia osoby pomagającej, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Udzielając pierwszej pomocy należy mieć na uwadze, że w sytuacji potencjalnego zagrożenia dla osoby udzielającej pomocy możliwa jest odmowa pomocy. Kolejnym ważnym elementem w trakcie udzielania pierwszej pomocy jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia do momentu przyjazdu karetki i innych wezwanych służb. Udzielając pierwszej pomocy zawsze proś o wsparcie innych osób. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest ocena funkcji życiowych poszkodowanego. Gdy osoba, której pomagamy nie oddycha, natychmiast musimy rozpocząć resuscytację. W takiej sytuacji oczyszczamy drogi oddechowe i przystępujemy do wykonania sztucznego oddychania. Każdy powinien pamiętać, że u dorosłej osoby wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie dwa wdechy ratunkowe.