Ułatwienie dla prowadzących biznes – kasy fiskalne online!

Z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, której konsekwencją było wprowadzeniem kas fiskalnych on-line. Zasadniczym celem ustawy oraz rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych było przyczynienie się do ograniczenia oszustw podatkowych i w rezultacie wpłynięcie na poprawę kondycji finansowej państwa. Podatnicy tym samym zostali zobowiązani do zakupu kas fiskalnych on-line.

Przepisy o obowiązku stosowania kas fiskalnych

Początkowym terminem wdrożenia przepisów o obowiązku stosowania kas fiskalny był styczeń 2018 roku. Z powodu COVID-19 okres przejściowy wydłużono. Dla lekarzy i stomatologów ostatecznym terminem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas on-line był lipiec 2021. Wprowadzenie nowych przepisów przede wszystkim miało doprowadzić do uszczelnienia luki w VAT. Poza tym miało zwiększyć akceptację płatności bezgotówkowych oraz zapewnić konsumentom dostęp do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych. Zmiany pociągały za sobą również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do Centralnego Repozytorium Kas dla nowych urządzeń fiskalnych, a także możliwość monitorowania nieprawidłowości. Dodatkowym plusem było szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń przestarzałych, których z powodów technologicznych nie można było dostosować do nowych wymagań. Jednocześnie ich kontrola sprawiała bardzo duże problemy.

Różnice między kasą fiskalną online a tradycyjną

Kasa on-line jest urządzeniem funkcjonującym podobnie jak tradycyjna kasa fiskalna. Największa różnica sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku urządzenie łączy się za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w czasie rzeczywistym z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Umożliwia to automatyczne przesyłanie informacji między kasą a CRK. Dzięki temu, repozytorium odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych on-line w celach kontrolnych i analitycznych. Dane obejmują czas i miejsce instalacji kasy, stawkę podatku, rodzaj towaru lub usługi, kwotę podatku należnego i wysokość podstawy opodatkowania.