Zapewnij sobie 800 zł świadczenia wychowawczego zapisując się przed 1 lipca

Obecnie trwa proces przyjmowania wniosków na kolejny okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Rodzice mają do końca czerwca 2024 r., aby przedłożyć nowe wnioski, które zapewniają im rekompensatę za czerwiec. Cały proces dotyczy świadczenia wychowawczego.

Mimo że możliwe jest składanie wniosków o świadczenie wychowawcze w dowolnym momencie, istnieje kilka aspektów do rozważenia, aby uniknąć potencjalnych strat. Nowy cykl świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca i będzie trwał do 31 maja 2025 r. Oznacza to, że aby nie przerwać ciągłości w otrzymywaniu świadczeń, wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do 31 maja 2024 r. Osoby, które nie zrobiły tego na czas, mają jednak jeszcze szansę na uzyskanie wyrównania za czerwiec w późniejszym terminie.

Jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca 2024 roku, będziesz uprawniony do otrzymania świadczeń za cały okres – od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. zapewni, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Jednakże, jeśli wniosek na kolejny okres zostanie złożony po 30 czerwca 2024 r., prawo do otrzymywania świadczeń wychowawczych będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Osoby, które złożą wniosek o wypłatę do końca czerwca, mogą oczekiwać, że ZUS rozpatrzy ich wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do końca sierpnia 2024 r.

Ważne jest, aby pamiętać o kluczowych terminach dotyczących wypłaty świadczeń:
– od 1 do 30 czerwca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r.,
– od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS przeanalizuje wniosek i dokona wypłaty świadczenia z wyrównaniem tylko za lipiec – do końca września 2024 r.,
– od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS zweryfikuje wniosek i zrealizuje wypłatę świadczenia, z wyrównaniem tylko za sierpień – do końca października 2024 r.

Świadczenie 800 plus jest dostępne dla każdego dziecka do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód rodziców.