Zawód nauczyciela coraz mniej atrakcyjny. ZNP alarmuje o zwiększającym się stresie i rosnącej liczbie zwolnień lekarskich

Urszula Woźniak jest również członkiem Komisji Zdrowotnej, która opiniuje wnioski nauczycieli o przyznanie zapomóg zdrowotnych. Jak ujawnia, na podstawie danych z Mokotowa w Warszawie, coraz więcej nauczycieli składa wnioski o pokrycie kosztów prywatnej terapii. Wiceprezeska ZNP prowadzi badania nad tą kwestią i skierowała zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Problem jest widoczny także dla innych obserwatorów. Nauczyciele coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich spowodowanych depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi. Woźniak podkreśla, że dbanie o psychiczne zdrowie nauczycieli to nie tylko troska o nich samych, ale także o dobrostan psychiczny ich uczniów.

Poza nieregularnymi godzinami pracy, nauczyciele muszą zmagać się z ciągłym presją czasu, niskim wynagrodzeniem oraz oceną ze strony uczniów, rodziców, dyrektora szkoły i kolegów z branży – wylicza Woźniak.