2024: Matura w nowym harmonogramie. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza szczegóły.

Zbliża się czas egzaminów maturalnych, a uczniowie intensywnie przygotowują się do nich. W tym roku matury zaplanowane są na nieco późniejszy termin niż zwykle. Jakie są daty egzaminów pisemnych i ustnych? Jakie kroki podjąć, aby pomyślnie przystąpić do matury? Co jeszcze jest istotne dla zdających?

Egzaminy maturalne w 2024 roku mają nieco odmienne ramy czasowe w porównaniu do poprzednich lat. Zamiast tradycyjnej daty 4 maja, tegoroczne egzaminy zostaną rozpoczęte 7 maja. Jak zawsze, pierwszym testem będzie egzamin pisemny z języka polskiego. Również w tym roku uczniowie będą korzystać z pewnych udogodnień takich jak wydłużony czas na egzaminy oraz ograniczenie zakresu materiału. Egzaminy obowiązkowe obejmują test pisemny z języka polskiego, matematyki i jednego języka obcego nowożytnego – wszystkie na poziomie podstawowym. Należy dodatkowo wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ponadto, obowiązkowe są egzaminy ustne z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego.

Na egzamin maturalny przystąpią uczniowie, którzy ukończyli szkoły według nowej formuły edukacyjnej, tzw. Formuły 2023. Będą to absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej prowadzącej 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia po 8-letniej szkole podstawowej.