Przyszłość podwyżek dla edukatorów – rozmowy Związku Nauczycielstwa Polskiego z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Druga runda rozmów pomiędzy przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) a Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) miała miejsce 8 lutego. To związkowcy wysunęli propozycję dalszego dialogu na temat procesu wprowadzania podwyżek dla pedagogów, których pierwsze etapy negocjacyjne zaczęły się 1 lutego.

Problem wynagrodzeń w zawodzie nauczycielskim to jedna z najczęściej poruszanych kwestii, jeśli mowa o zmianach w sektorze edukacji. Sprawa ta dynamicznie ewoluuje, a obecnie głównym punktem spornym jest przewidywana data wypłacenia wzrostów płac. Przewiduje się, że może dojść do opóźnienia, co MEN tłumaczy koniecznością rozstrzygnięcia problemów budżetowych.

Przed rozpoczęciem spotkania w ministerstwie, reprezentanci ZNP zebrali się na konferencji prasowej. Sławomir Broniarz, prezes związku, wyjaśnił, że podczas nadchodzących rozmów zostanie poruszony problem niewielkiej różnicy w wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i tych z mianowaniem. Jak stwierdził, „Propozycja płacowa MEN oznacza bowiem, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł brutto”. Broniarz podkreślił, że ten problem dotyka ponad 120 tysięcy osób.