Analiza badania PISA 2022: Powrót do punktu wyjścia sprzed dwóch dekad

Po analizie wyników badania PISA z 2022 roku, Magdalena Radwan-Röhrenschef, socjolożka edukacji i prezes Fundacji Dobrej Edukacji, podkreśla konieczność pokornej refleksji nad zaistniałą sytuacją. Podczas rozmowy z DGP wskazuje, że należy stworzyć możliwość dla eksperymentowania w obrębie systemu edukacji, zamiast podejmować nagłe i radykalne zmiany.

Porównując wyniki badania PISA z 2022 roku z poprzednią edycją z 2018 roku, jasno widać, że Polska utraciła swoje wcześniejsze prowadzenie. Mimo to, wyniki polskich uczniów nadal plasują się powyżej średniej OECD. Czy można wskazać czynniki, które doprowadziły do takiej sytuacji?

Radwan-Röhrenschef identyfikuje trzy główne przyczyny. Pierwsza z nich to pandemia i reakcja na nią – Polska była jednym z krajów, w których szkoły były zamknięte najdłużej. Druga przyczyna to wprowadzane reformy systemowe – problem ten dotknął jednak nie tylko Polskę. Trzecim wymienionym czynnikiem jest ogólny trend, którego jednak nie można dokładnie określić. Co więcej, nie jesteśmy w stanie ustalić, jaki udział miały poszczególne czynniki. Jedno jest pewne – reakcja na pandemię ma wymiar polityczny, ponieważ decyzje dotyczące przejścia szkół na tryb zdalny były podejmowane na poziomie rządowym.