Prognozy GUS wskazują na postępujące zmiany w polskim systemie edukacji

Główny Urząd Statystyczny (GUS) wydał raport pt. „Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018–2022”, który zawiera szczegółową analizę sytuacji edukacyjnej dzieci i dorosłych mieszkańców Polski. W raporcie odnotowano zauważalne zwiększenie liczby osób dorosłych posiadających wykształcenie wyższe. Zanotowano również wzrost liczby dzieci, które korzystają z edukacji przedszkolnej. Równocześnie, nauka języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, nadal jest postrzegana jako kluczowy element inwestycji w kapitał ludzki.

Według danych GUS, w okresie 2018-2022 nastąpił wzrost o 5,4% w liczbie dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej. Dane za rok szkolny 2022/23 pokazują, że 92,7% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do placówek przedszkolnych. W rankingu dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Polska znalazła się na 13. miejscu w 2021 roku. Dodatkowo, w 2021 roku, 95,4% dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczestniczyło w edukacji przedszkolnej, co jest wynikiem wyższym od średniej europejskiej wynoszącej 94,8%.

Raport GUS podkreśla równocześnie rosnącą popularność szkół zawodowych i techników wśród uczniów kończących szkołę podstawową. Chociaż licea ogólnokształcące nadal są najbardziej popularnym wyborem (ponad 45% absolwentów szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/19-2022/23 zdecydowało się na ten rodzaj szkoły), to zauważalny jest trend wzrostu zainteresowania szkołami zawodowymi. W roku szkolnym 2018/19, uczęszczało do nich 40,8% uczniów, a w roku szkolnym 2022/23 już 42,2%.