Czy pracownicy sfery budżetowej mogą liczyć na nagrodę jubileuszową? Zasady jej przyznawania i obliczania

Wyjątkowa forma docenienia zaangażowania pracowników, jaką jest nagroda jubileuszowa, jest szczególnie popularna w sektorze publicznym. W przypadku takiej gratyfikacji nie ma jednolitych zasad zawartych w Kodeksie pracy. To bowiem, kto może ją uzyskać i w jakiej kwocie, zależy od specyficznych regulacji dla danego zawodu. Często kojarzona jest z sektorem budżetowym, gdzie rzeczywiście jest stosowana. Ale jak wyglądają zasady jej przyznawania i obliczania w tej branży?

Nagroda jubileuszowa – kto jest jej beneficjentem w sektorze publicznym?
Pracownicy samorządowi, urzędnicy państwowi oraz osoby należące do korpusu służby cywilnej są uprawnione do otrzymywania nagrody jubileuszowej, gdy osiągną określony staż pracy. Po dniu, w którym uzyskują prawo do tego typu gratyfikacji, zostaje ona im natychmiastowo przekazana.

W celu ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej stosuje się tę samą metodykę co przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W procesie obliczania tej gratyfikacji bierze się pod uwagę stałe elementy wynagrodzenia, a także średnią wartość składników zastępczych za okresy nieprzekraczające 1 miesiąca, obliczaną na podstawie wynagrodzeń otrzymanych przez pracownika w ciągu trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym nabył prawo do nagrody. Również składniki wynagrodzenia na okresy dłuższe niż miesiąc są brane pod uwagę, zgodnie ze średnią wartością tych składników z okresu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc nabywania prawa do nagrody. Chodzi tu na przykład o premie kwartalne czy roczne.