Matura próbna 2024 z matematyki: zmiany w wymaganiach i szczegółowy harmonogram

6 grudnia, w dniu Święta Mikołaja, część uczniów ostatniej klasy szkół średnich rozpoczęła cykl matur próbnych. Tego dnia odbył się egzamin próbny z języka polskiego, a następnego dnia przyszło czas na matematykę. Czy są jakieś istotne informacje, które powinniśmy znać na temat próbnej matury z matematyki w roku 2024? Które z wymagań do zdania tego egzaminu zostały zmienione?

Harmonogram matury próbnej z matematyki na rok 2024 jest precyzyjnie określony. Próbny test maturalny z matematyki odbędzie się w czwartek, 7 grudnia o godzinie dziewiątej rano. Czas trwania tego egzaminu to 180 minut, co jest zgodne z czasem przeznaczonym na majowy egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Zgodnie z rekomendacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura próbna powinna być przeprowadzona w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które panują podczas oficjalnego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne do matury próbnej z matematyki zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 9:00. Instrukcje dotyczące oceniania rozwiązań zadań z matematyki będą dostępne dla dyrektorów szkół 12 grudnia w systemie SIOEO o godzinie 12:00. Tego samego dnia, Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieści zasady oceniania na swojej oficjalnej stronie – cke.edu.pl.