Nadchodząca ustawa o niespłacanych kredytach: Jakie konsekwencje czekają dłużników?

W maju tego roku Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy, która ma na celu umocnienie pozycji konsumentów-biorców kredytów. Osoby te mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Projekt ten ma za zadanie usprawnić i ujednolicić w całej Unii Europejskiej zasady dotyczące wtórnego obrotu kredytami niespłacanymi przez dłużników. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa ta stanie się obowiązującym prawem jeszcze w bieżącym roku.

Nowe przepisy będą wymagały, aby organizacje zarządzające rozliczeniami i renegocjacją umów z dłużnikami na rzecz banków, ubiegały się o licencję nadzoru. Licencja taka będzie niezbędna do prowadzenia tego rodzaju działalności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jedynym wyjątkiem będą nabywcy kredytów działający na własne ryzyko. Kluczowe dla osób zadłużonych jest to, że zmiana podmiotu obsługującego ich kredyt nie może ograniczyć ich praw. Zatem, dłużnikom należeć się będą identyczne uprawnienia zarówno wobec firmy windykacyjnej, jak i wobec banku.

W jaki sposób nowa ustawa wpłynie na sytuację osób zadłużonych?

Serwisy obsługujące kredyty będą musiały przestrzegać określonych zasad. Informacje od nich pochodzące nie mogą wprowadzać dłużnika w błąd, by niejasne lub fałszywe. Będą one również zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i do komunikacji z dłużnikami w sposób jak najmniej uciążliwy.

Ustawa ta wprowadzi także zmiany w działaniu banków. Gdy klient zalega ze spłatą rat kredytu, bank będzie musiał zaoferować mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Do tej pory taki obowiązek dotyczył wyłącznie kredytów hipotecznych. Po wejściu w życie nowej ustawy, objęte nim będą również kredyty konsumenckie. Bank musi jednak najpierw wysłać wezwanie do spłaty zadłużenia, z zachowaniem terminu co najmniej 14 dni. Wezwanie musi zawierać informację o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację w ciągu 14 dni roboczych.

Jakie zmiany przewiduje proces restrukturyzacji kredytu?

Według nowej ustawy, restrukturyzacja kredytu będzie polegać na jego refinansowaniu lub zmianie warunków umowy. Możliwe będzie m.in. zmienienie typu kredytu, wydłużenie terminu spłaty, odroczenie części lub wszystkich rat, zawieszenie spłaty, zmiana oprocentowania lub częściowa spłata. W teorii, będzie także możliwość przewalutowania kredytu, częściowego umorzenia długu lub konsolidacji zadłużenia.