PIORiN zapoczątkował wiosenne audyty jakości nasion uprawnych i rolnych

Zbliża się czas, kiedy rolnicy zaczynają polowe prace. Przygotowują się do tego już teraz, a jednym z kluczowych aspektów jest zdobycie materiału siewnego o wysokiej jakości. Nasiona uprawne oraz rolnicze są pod ścisłą kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Które podmioty są sprawdzane przez PIORiN?

Kontrole dotyczą firm, rolników oraz dostawców, którzy są zarejestrowani w ewidencji przedsiębiorców i deklarują chęć handlu materiałem siewnym roślin rolniczych czy warzywnych, czy też materiałem szkółkarskim, nasadzeniowym i rozmnożeniowym dla roślin warzywnych i ozdobnych, a także sadzonkami winorośli.

Oficjalni próbobiorcy pobierają próbki z materiału siewnego do analiz kontrolnych, które wykonuje laboratorium urzędowe. Jeśli pobrane nasiona nie spełniają kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r., to badana partia ulega dyskwalifikacji. W takim przypadku, podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym jest zobowiązany do wycofania partii z handlu oraz przedstawić dokumentację pokazującą jak została zagospodarowana ta partia.

Co kontrolerzy PIORiN sprawdzają podczas audytów? W trakcie kontroli określonych podmiotów, inspektorzy PIORiN oceniają certyfikaty oceny polowej i laboratoryjnej pobieranych do badań partii, a także dokumenty procesów technologicznych takich jak czyszczenie, zaprawianie, pakowanie i etykietowanie. Dodatkowo, materiał siewny produkowany i wprowadzany do obrotu musi być wolny od szkodników stwarzających zagrożenie kwarantannowe oraz od innych organizmów, które mogą negatywnie wpływać na jego przydatność i jakość.