Prognozy inflacyjne Adama Glapińskiego: spadek poniżej 3% w ciągu najbliższych miesięcy

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i jednocześnie przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przewiduje, że inflacja konsumencka może spaść do wartości niższej niż 3 proc. r/r, a nawet osiągnąć poziom 2,5 proc. do marca 2024 roku.

Glapiński sugeruje, że tempo spadku inflacji w pierwszym kwartale bieżącego roku może okazać się szybsze niż to zakładała listopadowa projekcja NBP. W rezultacie, w następnych miesiącach możliwe jest obniżenie poziomu inflacji nawet poniżej progu 3 proc. To zbliża nas do celu inflacyjnego ustalonego przez NBP na poziomie 2,5 proc. Prezes zaznacza jednak, że istnieje możliwość utrzymania się inflacji dokładnie na poziomie 2,5 proc., a nawet nieznacznie poniżej tego progu. Wyliczenia oparte na modelu ekonomicznym wskazują jednak na poziom około 3 proc., czyli lekko poniżej wspomnianego progów.

Podczas konferencji prasowej Glapiński dodatkowo podkreślił, że wartość 3 proc. inflacji jest zgodna z założonym pasmem odchyleń od celu, które zostało zdefiniowane jako 2,5 proc. + / – 1 pkt proc.

Prezes NBP przewiduje, że w marcu inflacja znajdzie się w założonym celu inflacyjnym, albo bardzo blisko tego progu, co oznacza utrzymanie się w ramach dopuszczalnego pasma odchyleń.