Program "Laptop dla ucznia" na czas nieokreślony wstrzymany przez rząd z powodu możliwych nieprawidłowości

Wicepremier Krzysztof Gawkowski oficjalnie ogłosił, że program “Laptop dla ucznia” zostaje na razie wstrzymany. Wyraził swoje zaniepokojenie wynikami analiz przeprowadzonych wspólnie z ministerstwem edukacji, które ujawniły liczne nieprawidłowości towarzyszące temu projektowi. Wobec tych ustaleń decyzja o zawieszeniu programu stała się nieunikniona.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej programu „Laptop dla ucznia”, Gawkowski dokładniej wyjaśnił powody tej decyzji. Wyraził swoje oburzenie nad działaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości, które określił jako skandaliczne.

Zauważył on, że istnieją silne dowody sugerujące, że podczas procesu przetargowego mogło dojść do naruszenia prawa karnego, a nawet do korupcji. W związku z tym zdecydował o niezwłocznym zgłoszeniu sprawy do prokuratury, gdzie ma być prowadzone dalsze dochodzenie w tej sprawie.

Wicepremier jednocześnie podkreślił, że rząd jest zdecydowany na pełną transparentność w tej sprawie. Odrzucił twierdzenia, że program był odpowiednio przygotowany i finansowany. Mimo ujawnionych błędów i konieczności zawieszenia programu, Gawkowski wyraził chęć wprowadzenia nowych rozwiązań. Podkreślił, że rząd ma zamiar kontynuować podobne inicjatywy, jednak muszą one być zgodne z prawem i prowadzone w sposób mądry.