Ułatwienie dla studentów – 150 mln zł na odnowę akademików

Dla wielu osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, koszty związane z wynajmem mieszkania mogą być nieosiągalne, co bywa jednym z powodów, dla których absolwenci szkół średnich rezygnują z dalszej edukacji. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podjął decyzję o przeznaczeniu 150 milionów złotych na renowacje miejsc noclegowych dla studentów. To może otworzyć szanse dla młodzieży z mniejszych miejscowości.

Następnie, wiceminister Marek Gzik poinformował Polską Agencję Prasową o przekazaniu kolejnej transzy 150 mln złotych na remonty akademików. Beneficjentami tych środków mają zostać instytucje edukacyjne zainteresowane modernizacją takich obiektów. Zadeklarował również chęć stałego finansowania takich działań każdego roku.

Pod koniec ubiegłego roku resort nauki i szkolnictwa wyższego przydzielił 150 mln złotych wszystkim uczelniom posiadającym akademiki. Instytucje te nie musiały składać żadnych wniosków, otrzymały jednak instrukcje, że powinny wykorzystać te fundusze na renowacje domów studenckich.

W 2024 roku również planowany jest podział 150 mln złotych. Te uczelnie, które złożyły wnioski projektowe na inwestycje w 2023 roku, będą uprawnione do otrzymania tych środków. Obecnie trwa proces oceny 250 złożonych propozycji.