Strategia marketingowa, zasady i funkcje.

Nie można rozpatrywać podstawowych zasad i funkcji marketingu bez strategii marketingowej, która wynika bezpośrednio z celów wyznaczonych przez kierownictwo firmy lub przedsiębiorstwa.

Strategia marketingowa

Kierownictwo firmy może wyznaczyć różne cele, wśród nich następujące:

 1. Zdobycie udziału w rynku sprzedaży.
 2. Utrzymanie udziału produktowego w wybranym sektorze rynku.
 3. Stworzenie popytu rynkowego na określoną grupę produktów.
 4. Zwiększenie ruchu produktów na rynku.

Wybrana strategia działań marketingowych może być

 • ofensywna, gdzie firma podejmuje aktywne działania w celu zwiększenia udziału produktu w rynku;
 • defensywna, w celu zachowania osiągniętych wcześniej pozycji;
 • wycofana, gdzie na rynku podejmowane są działania mające na celu ograniczenie działalności firmy.

W zależności od popytu, w przedsiębiorstwie mogą być kształtowane następujące rodzaje działań marketingowych

 1. Prowadzenie działań z zakresu marketingu konwersji, gdy na produkty nie ma popytu na rynku, a wszystkie wysiłki skierowane są na wywołanie pozytywnego myślenia konsumentów o produkcie.
 2. Zastosowanie kreatywnych pomysłów marketingowych, w przypadku, gdy istnieje potencjalny nabywca. Podejmowanie działań na rynku za pomocą bodźców marketingowych w celu ożywienia ruchu produktów.
 3. Remarketing produktów jest niezbędny, gdy konieczne są działania mające na celu przywrócenie sprzedaży produktów i zastosowanie środków motywacyjnych.
 4. Gdy popyt na produkt zmienia się na rynku, jest on wykorzystywany synchronicznie.
 5. Po osiągnięciu optymalnego poziomu sprzedaży, marketing jest wykorzystywany do utrzymania tego poziomu sprzedaży.
 6. W sytuacji zwiększonego popytu na dany produkt stosuje się politykę dekomodyfikacji, polegającą na takich działaniach, jak zwiększenie wartości produktu lub usunięcie z niego usług. W ten sposób zapotrzebowanie zostaje zredukowane do wymaganego poziomu. Ten rodzaj marketingu jest przeprowadzany, gdy istnieje wysoki popyt, a technologiczne linie produkcyjne nie są w stanie wyprodukować więcej produktów, aby zaspokoić rynek.
 7. W przypadku produktów o charakterze antyspołecznym, takich jak produkcja wyrobów tytoniowych, alkoholowych lub podobnych, kontr marketing jest prowadzony w celu zminimalizowania popytu na wytwarzany produkt.

Główne zasady marketingu

 1. Wyraźne ukierunkowanie działań firmy, działu sprzedaży na potrzeby rynku w zakresie produkowanych wyrobów.
 2. Doskonalenie procesów technologicznych w celu wytwarzania produktów wysokiej jakości.
 3. Prowadzenie elastycznej polityki zaopatrywania wybranego segmentu rynku w produkty.
 4. Prowadzenie działań mających na celu wpływanie na sprzedaż produktów na rynku.
 5. Zapewnienie kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu wszystkich problemów produkcyjnych.
 6. Posiadanie mentalności marketingowej dla pracowników przedsiębiorstwa lub firmy.

W marketingu duży nacisk kładzie się na identyfikację produktów zgodnie z wymaganiami potencjalnych konsumentów. Produkty są zawsze rozpatrywane z punktu widzenia ich przydatności dla kupującego, jak jego potrzeby są zaspokajane z ich pomocą.

Wśród zasad, które się wyróżniają, są następujące

 1. Grupowanie nabywców w bloki nabywców w zależności od ich zdolności do zakupu produktu (segmentacja rynku).
 2. Prowadzenie innowacyjnych działań w firmie, szybkie reagowanie na zmiany w wymaganiach rynku poprzez wprowadzanie nowych modeli towarów lub nowych linii produktowych.
 3. Szybkie reagowanie na nowe warunki rynkowe i wie, jak wykorzystać narzędzia marketingowe do wpływania na rynek.

Funkcje marketingowe w produkcji

Inteligentne zarządzanie produkcją jest podstawą nowoczesnej firmy. Funkcje marketingowe w firmie określają całą jej politykę rynkową, jak również relacje zespołowe w produkcji. Dla nowoczesnej firmy, menedżerowie marketingu muszą zapewnić następujące elementy.

 1. Przedstawiać kierownictwu firmy lub przedsiębiorstwa kompletne i prawdziwe informacje o stanie rynku, tj. jakie zmiany zachodzą w gustach konsumentów, jak wzrasta lub maleje popyt na produkty, jakie jest zapotrzebowanie rynku na produkowane wyroby lub oferowane usługi, ujawniać zewnętrzne działania produkcyjne.
 2. Oferować na rynku tylko te produkty, na które jest popyt i które mogą konkurować z podobnymi produktami innych producentów.

Możliwość informacyjnego oddziaływania na potencjalnych nabywców, zwiększenie popytu na swoje produkty, zachowanie pełnej kontroli nad procesem sprzedaży produktów. Proces decyzyjny menedżera firmy zawsze opiera się na badaniach rynku, które są przeprowadzane na następujące tematy.

 1. Działalność firmy w zakresie rozwoju nowych technologii.
 2. Poprawa klimatu produkcji dla pracowników.
 3. Badanie innowacji w obszarze działalności firmy w celu ich wdrożenia.
 4. Analizowanie sprzedaży produktów, sprawozdań finansowych, itp.
 5. Kształtowanie odpowiedniej polityki sprzedaży produktów firmy.