Unikalne w swoim rodzaju obchody: Międzynarodowy Dzień Liczby Pi celebrujemy dziś

Dzisiejszy dzień, 14 marca, zgodnie z amerykańską konwencją daty zapisanej jako 3.14, jest dniem, w którym świętujemy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Ta liczba matematyczna, oznaczana symbolem π, definiuje stałą wartość relacji obwodu koła do jego średnicy. Jest to fascynujące zagadnienie, które zadziwia ludzi od czasów starożytnych. Archimedes, znany z III wieku p.n.e., był jednym z pierwszych, którzy badał jej charakterystykę i znaczenie.

Zaś zwana Ludolfiną w XVII wieku, Liczba Pi zawdzięcza swoją trzecią nazwę niemieckiemu matematykowi, Ludolphowi van Ceulenowi. To właśnie on wyliczył jej dziesiętne rozwinięcie do 35 miejsc po przecinku. Od czasów XVIII wieku jest powszechnie rozpoznawana jako π – od pierwszej litery greckiego słowa oznaczającego obwód. Jest to szczególna liczba, jako jedyna mająca swoje osobiste święto. Inspiruje zarówno naukowców jak i artystów – polska noblistka Wisława Szymborska dedykowała jej jeden z swoich poematów. Również jedno z rond nosi jej nazwę, co podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kontekście Polski, matematyka jest uznawana za królową nauk. Na podstawie informacji z systemu POL-on z 2022 roku, na studia pierwszego i drugiego stopnia o kierunku matematyka można było się zapisać w każdym z polskich województw. Ponad 1300 akademickich nauczycieli, głównie mężczyzn, prowadziło zajęcia na 32 publicznych uczelniach. Jedyną uczelnią zawodową, która w 2022 roku oferowała kierunek matematyki, była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

Według MNiSW, w Polsce liczba studentów matematyki przekroczyła 5600, z czego 52 proc. to kobiety. W 2023 roku społeczność polskich naukowców została wzbogacona o 36 nowych doktorów, 12 doktorów habilitowanych i 8 profesorów specjalizujących się w dziedzinie matematyki. Chęć zostania adeptem królowej nauk wyraziło ponad 8000 kandydatów, spośród których nieco ponad 2700 ostatecznie zostało przyjętych na studia.

Znaczące centra matematyki w Polsce to między innymi Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.