Zmiany w prognozach na zbóż dla sezonu 2024/25 – najnowsze doniesienia Międzynarodowej Rady Zbożowej

Prognoza produkcji pszenicy na świecie w sezonie 2024/25 została zredukowana o 3,2 miliona ton do 794,5 miliona ton. To nadal więcej o 4,1 miliona ton od poprzedniego sezonu. W szczególności, dla Federacji Rosyjskiej prognozę obniżono z 90 milionów ton do 85,5 miliona ton.

Zgodnie z prognozami, światowe zapasy pszenicy mają ulec zmniejszeniu o 6,1 miliona ton w stosunku do sezonu 2023/24, osiągając wartość 259,8 miliona ton.

W przypadku kukurydzy, globalna prognoza produkcji na sezon 2024/25 została obniżona o 5 milionów ton do wartości 1,22 miliarda ton. Jest to o 5 milionów ton mniej niż w sezonie 2023/24. Natomiast prognozowane globalne zużycie kukurydzy ma wzrosnąć o 2 miliony ton, dochodząc do wartości 1,226 miliarda ton, co jest o 6 milionów ton więcej niż w poprzednim sezonie. W efekcie, szacunki końcowych zapasów kukurydzy zostały skorygowane o 10 milionów ton w dół do poziomu 281 milionów ton, co oznacza spadek o 5 milionów ton w porównaniu do sezonu 2023/24.