Zmiany w wysokości przychodu wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń według KRUS od czerwca 2024

Zarząd Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przekazał informacje o nadchodzących zmianach dotyczących kwoty miesięcznego przychodu, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiany te mają wejść w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Osoby, które przekroczyły powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mają możliwość dodatkowego zarobienia bez obawy o możliwe sankcje ze strony KRUS w postaci zawieszenia lub zmniejszenia ich emerytury. Jednakże istnieje pewien wyjątek dotyczący beneficjentów, którym KRUS podniósł wysokość emerytury do poziomu minimalnego świadczenia (jest to kwota brutto 1780,96 zł od marca 2024 roku). W sytuacji, gdy dochód z pracy przekracza wartość powyższej podwyżki, świadczenie będzie wypłacane w kwocie niższej, bez dopłaty do minimum.

Od dnia 1 czerwca 2024 r. nastąpią zmiany w kwotach przychodów, które mogą prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia emerytury lub renty. W zależności od sytuacji wynoszą one:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 5.703 zł 20 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 10.591 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu, które mogą prowadzić do zmniejszenia czy zawieszenia wypłat emerytury lub renty, zostały zaprezentowane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z dnia 15 maja 2024 r. Wprowadzenie nowych kwot wynika z ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r., które wynosiło 8.147 zł 38 gr.