Odłożenie emerytury – jak wpływa na wysokość świadczenia?

Choć osiągnięcie wieku emerytalnego często jest symbolem zasłużonego odpoczynku po wielu latach aktywności zawodowej, warto przemyśleć decyzję o zakończeniu pracy. Tarasując drogę do składania wniosku o emeryturę i kontynuując pracę po przekroczeniu wieku uprawniającego do emerytury, można znacząco zwiększyć swoje przyszłe świadczenie. Jak niedawno ujawnił rzecznik ZUS w rozmowie z Interią Biznes, nawet jeden dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może istotnie podnieść sumę świadczenia.

W Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni mają takie prawo po ukończeniu 65 lat. Wielu ludzi decyduje się na skorzystanie z tej możliwości natychmiast po spełnieniu wymogów wiekowych. Jednakże, opóźnienie tego kroku może przynieść korzyści finansowe. Kontynuowanie pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego prowadzi do wyższego świadczenia.

Emerytura nie jest przyznawana automatycznie przez ZUS, a wniosek o jej przyznanie musi zostać złożony. Wysokość świadczenia jest uzależniona od kilku czynników, w tym od kwoty zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie emerytalnym danej osoby, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz środków zgromadzonych na subkoncie.

W procesie obliczania wysokości emerytury brany jest pod uwagę również wskaźnik dalszego średniego trwania życia, publikowany co roku pod koniec marca przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten wskazuje przewidywaną długość życia w miesiącach i jest zależny od aktualnego wieku danej osoby. Im starszy jesteśmy, tym krótsza jest prognozowana długość naszego życia. To oznacza, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym więcej świadczeń otrzymamy, ponieważ nasz zgromadzony kapitał emerytalny będzie dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy.

Ale to nie jedyny powód, dla którego warto rozważyć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wydłużenie aktywności zawodowej skutkuje zwiększeniem sumy składek na koncie emerytalnym, a to bezpośrednio przekłada się na wyższe świadczenie. Jak niedawno ujawnił rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć wysokość świadczenia o 10-15%. W efekcie, monthlyna suma emerytury może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.