Zbliża się termin składania wniosków o świadczenie "Dobry Start" dla uczniów

Począwszy od 1 lipca br., rodzicom oraz opiekunom prawnych dzieci uczących się będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosków o jednorazowe świadczenie finansowe „Dobry Start”. Jest to program pomocy, który oferuje wsparcie w wysokości 300 złotych dla każdego ucznia, niezależnie od dochodów jego rodziny.

Pytanie jakie nasuwa się na myśl to „Jak mogę złożyć wniosek?”. Świadczenie o nazwie „300 plus” jest dostępne dla każdej osoby opiekującej się dzieckiem uczącym się w szkole aż do momentu ukończenia przez nie 20. roku życia. Limit ten zwiększa się do 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” odbywa się poprzez drogę elektroniczną. Oznacza to, że wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aplikacji mobilnej mZUS, systemów bankowości internetowej lub portalu Emp@tia.

Kalendarz składania wniosków obejmuje okres od 1 lipca do 30 listopada. Warto jednak podkreślić, że szybkie złożenie wniosku przekłada się na szybsze otrzymanie świadczenia.

Wypłata świadczenia „Dobry Start” realizowana jest wyłącznie w formie bezgotówkowej i przelewane jest na podane przez rodzica lub opiekuna konto bankowe. Zainteresowane osoby mogą poszukać dodatkowych informacji na temat świadczenia „Dobry Start” na stronach internetowych ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.